Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

http://bslubycza.pl/
IBank Home Banking 6.36.10 - Serwer (6.36.5)